UKLANJANJE CO2
___

Smanjite potrošnju goriva
i bezbrižno prođite eko test!

Naslage ugljika su prirodni rezultat procesa sagorijevanja goriva u bilo kojem motoru s unutrašnjim sagorijevanjem, a nastaju u komori za sagorijevanje, na usisnim i ispušnim ventilima, ubrizgavačima goriva i svjećicama. Kako se ugljikove naslage gomilaju tako se smanjuje učinkovitost motora što rezultira stvaranjem novih naslaga. Sljedom toga nastaju mnogi problemi, uključujući povećanu potrošnju goriva, gubitak snage, otežan rad i zastoj motora.

Oxy-hydrogen uređaji rade tako da elektrolizom vode stvaraju plinove kisik i vodik koji se onda spajaju u novo gorivo koje se može koristiti kako bi se poboljšala svojstva vozila i očistile naslage ugljika. Ovom patentiranom vodenom tehnologija ubacuju se velike količine oxy-hydrogen molekula u usis zraka motora koje se vežu s akumuliranim ugljikom u komori za izgaranje i formiraju ugljikhidrokside ili okside ugljika koji će se potpuno rastvoriti u izgaranju i emitirati kroz ispušni sustav. Empirijske studije su pokazale da taj uređaj efikasno uklanja naslage ugljika i znakovito smanjuje emisiju štetnih ispušnih plinova. Pokazalo se da je to najbolje rješenje današnjice za smanjenje zagađenosti zraka uzrokovano vozilima.

Unutrašnjost cilindra prije i poslije tretmana

prije-uklanjanja-co2

Unutrašnjost cilindra PRIJE tretmana.

 

motopoint

Unutrašnjost cilindra POSLIJE tretmana.

motopoint Obnavlja snagu i okretni moment motora

motopointČišćenje se odvija bez kemikalija i toksičih stvari stoga nema štete na motoru

 

motopoint Trenje je smanjeno pa motor radi bolje

motopoint Uklanja naslage ugljika i smanjuje emisiju štetnih plinova

motopoint Optimizira efikasnost izgaranja

motopoint Smanjuje potrošnju goriva i ulja u motoru

motopoint-ciscenje-motora

EP-350B se povezuje s dovodom zraka preko vakuumskog crijeva. Voda i ugljik se mogu vidjeti kako izlaze iz auspuha nakon završetka postupka od 40 minuta i turiranja motora kako bi se ispuhao zaostali materijal. Kada se zapali smjesa oxy-hydrogena i goriva u motoru, izgaranje je brže i potpunije. To takoðer uzrokuje da bilo koji nesagoreni ostatak izgori. Produkt gorenja oxy-hydrogen plina iz EP-350B je para ultra-visoke temperature. Kombinirani učinak potpunog izgaranja s povećanom turbulencijom i snagom, povećava brzinu izgaranja i vodena para djeluje na sličan način kao kod čišćenja tepiha parnim čistačem. Sve naslage se odvajaju i izbacuju iz motora kroz ispušni sustav.

 

Ukratko:
spoji se izlaz plina uređaja s usisnom granom motora (ulaz vakuuma) -> Gorivo obogaćeno plinom Oxy-hidrogen ulazi u komoru za izgaranje -> Potpuno izgaranje otpušta i eliminira naslage ugljika.

 

Uklanjanje CO2

 

Jedini sporedni proizvod u oxy-hydrogen izgaranju je vodena para. Ne stvara se niti ugljik niti bilo koja druga otrovna tvar u procesu. Budući da su ušteda energije i smanjenje ugljika od naročitog interesa u zemljama širom svijeta, ovo je jedna od najučinkovitijih inovacija u zaštit i okoliša i proizvodnji čiste energije. Korištenjem oxy-hydrogen plina rizici skladištenja i transporta se eliminiraju jer se mješavina plinova stvara na zahtjev, trenutno na licu mjesta.

 

Uklanjanje ugljika

Dobitnik prestižne nagrade Energy Globe; CE certificiran!

Certifikat Motopoint